Zapytania ofertowe

 

9 sierpnia  2019 roku

Rozeznanie Rynku nr 5/08/2019

Firma SIS-CO Artur Dębiński  ogłasza wszczęcie postępowania (Rozeznanie Rynku)  nr 5/08/2019, o udzielenie zamówienia obejmującego wyłonienie Wykonawcy  usługi Cateringowej w Przemyślu i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu  „Nowe kwalifikacje zawodowe dla podkarpackich pielęgniarek i położnych” nr RPPK .09.05.00-18-0003/17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. (EKG Jarosław)

Szczegóły znajdują się w załącznikach.

 

8 kwietnia 2019 roku.

Rozeznanie Rynku nr 4/04/2019

Firma SIS-CO Artur Dębiński ogłasza wszczęcie postępowania (Rozeznanie Rynku) nr 4/04/2019, o udzielenie zamówienia obejmującego wyłonienie Wykonawcy usługi cateringowej w Jarosławiu i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe dla podkarpackich pielęgniarek i położnych” nr RPPK .09.05.00-18-0003/17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. (EKG Jarosław)

Szczegóły znajdują się w załącznikach.

 

3 kwietnia 2019 roku

Rozeznanie Rynku nr 3/04/2019

Firma SIS-CO Artur Dębiński ogłasza wszczęcie postępowania (Rozeznanie Rynku) nr 3/04/2019, o udzielenie zamówienia obejmującego wyłonienie Wykonawcy usługi Cateringowej w Rzeszowie i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe dla podkarpackich pielęgniarek i położnych” nr RPPK .09.05.00-18-0003/17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły znajdują się w załącznikach

5 marzec 2019 r.
Rozeznanie Rynku nr 2/03/2019
Szanowni Państwo
SIS-CO Artur Dębiński, Ul. Kluczborska 33/36, 31-271 Kraków, ogłasza wszczęcie postępowania – Rozeznanie Rynku nr 2/03/2019 – i zaprasza do składania ofert,  na wyłonienie Wykonawcy cateringu  w Przemyślu  w ramach  projektu  „Nowe kwalifikacje zawodowe dla podkarpackich pielęgniarek i położnych”  nr RPPK .09.05.00-18-0003/17. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z  Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegóły znajdują się w załącznikach.
Z poważaniem
  Artur Dębiński

 

2 stycznia  2019 roku.

Rozeznanie Rynku nr 2

 Firma SIS-CO Artur Dębiński  ogłasza wszczęcie postępowania (Rozeznanie Rynku)  nr 2/01/2019, o udzielenie zamówienia obejmującego wyłonienie Wykonawcy  usługi Cateringowej w Przeworsku i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu  „Nowe kwalifikacje zawodowe dla podkarpackich pielęgniarek i położnych” nr RPPK .09.05.00-18-0003/17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły znajdują się w załącznikach:

17 października 2018 roku.

Rozeznanie Rynku nr 1

Dotyczy: Cateringu w Przemyślu i Przeworsku na potrzeby projektu „Nowe kwalifikacje
zawodowe dla podkarpackich pielęgniarek i położnych” nr RPPK .09.05.00-18-0003/17.
Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Attachments